Dvoriščna avtomatska vrata so v osnovi gradbeni proizvod in tako namenjene za trajno vgraditev v gradbene , industrijske in druge objekte. Govorimo o strojih, saj po definiciji predstavljajo sklop delov, ki so opremljeni ali pripravljeni za opremljanje s pogonskim sistemom, ki ne izkoriščajo človeške ali živalske sile. Sestavljene so iz posamenznih komponent med katerimi je vsaj en gibljiv, z namenom premikanja vrat.

Kot proizvajalec ali distributer na območju EU smo dolžni pred dajanjem na trg zagotoviti varna avtomatska dvoriščna vrata, ki ne predstavljajo tveganja za zdravje in varnost uporabnikov.  Že v fazi projektiranja zato predvidimo možne nevarnosti kot so vrsta uporabnikov, lokacija montaže, namen uporabe, nevarne cone, varnostni elementi,… .

Dvoriščna avtomatska vrata

V ta namen v podjetju BOMONT skupaj z investitorjem (uporabnikom vrat) izvedemo analizo nevarnih con , predvidimo ustrezne tehnične rešitve, pripravimo tehnično dokumentacijo v skladu s pridobljenim tipskim pregledom št: P 0186/07-630-1, ki ga je izdal izdal pooblaščeni organ v RS ZAG – Zavod za gradbeništvo Ljubljana in uporabnike pripravimo za varno in trajno  uporabo avtomatskih dvoriščnih vrat.

Funkcija dvoriščnih vrtnih vrat je kontrolirano izvajanje želenih oziroma dovoljenih vstopov na posest, ki jo imamo v lasti. Izvajanje kontrole vstopa je odvisno od izvedbe načina odpiranja (naprimer: število razdeljenih kjučev, daljinskih upravljalcev, brezkontaktnih kartic in podobnega).

Krilna Vrata Big 2

Pred izvedbo dvoriščnih vrtnih vrat je torej potrebno določiti njihovo osnovno funkcijo in sicer:

  • kaj bomo zaprli
  • kdaj bomo zaprli
  • kakšno število ljudi bo imelo možnost vstopa
  • pogoje, ki dovoljujejo posameznikom vstop
  • stopnjo varnosti, ki jo želimo s tem doseči, . .

Sledijo tehnične rešitve, ki so kompromis med željami in možnostmi.


Vrtna dvoriščna krilna vrata Vrtna dvoriščna drsna vrata