Osnovna funkcija ograje je označevanje meja (nepremičnin ali njihovih delov), varovanje lastnine pred nezaželenimi vstopi ljudi in živali ter varovanje ljudi in živali pred zdrsi in padci.

Po namenu ograje delimo na:

  • dvoriščne (varujejo pred nezaželenimi vstopi ljudi in živali, označujejo lastništvo,.),
  • balkonske (varujejo pred padci),
  • stopniščne (varujejo pred padci in zdrsi).

Ograja Big 3

 


Kovinske ograje Mrežne panelne ograje Kovane ograje